"די ייִדישע ליטעראַטור איז אַ המשך, סײַ פֿון חסידות סײַ פֿון דער השׂכּלה"

   חיים גראַדע                                                                     

                                                 

באַקענט זיך

מיט חיים גראַדען

דאָ װעט איר געפֿינען אַ ריי אינטערעסאַנטע יוטוב־סעריעס אין װעלכע ר' נח לייענט און דיסקוטירט

.מיטן יונגן בראַזיליאַנער ייִדישיסט, גוסטאַװאָ, פּערל פֿון דער ייִדישער ליטעראַטור  

די ישיבֿה

חיים גראַדע

דער בוים פֿון לעבן

חװה ראָזענפֿאַרב

 

 

!הערט פּאָעזיע פֿאָרגעלייענט פֿון גוסטאַװאָ

באַשאַפֿונג

אַברהם סוקעװער

 

לעבעדיקע קלאַנגביכער

 

ר' נח לייענט פֿאָר ביכער אָן קיין שום קאָמענטאַרן

די ישיבֿה

חיים גראַדע

#1

#2

#3

,אויב איר װילט זען אַנדערע ענלעכע װידעאָס

באַזוכט ר' נחס קאַנאַל דאָ

Yiddish Online
With Reb Noyekh & Gustavo
info@yiddishwithnoyekh.com
917-428-4669

 

  • YouTube
  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter
  • Pinterest

Mailing List 

Sign up
to
Stay informed! 
© Noah Barrera, all rights reserved, 2020